Publications > uma publications

UMA MAGAZINE 2023: Together for a strong local media ecosystem

Info UMA

Samen voor een sterk lokaal ecosysteem

Samen een sterk lokaal ecosysteem creëren. Dat was dit jaar het thema van de UMA Get Together Media Date. We toonden aan tot wat een goede samenwerking met de UBA kan leiden. Het geeft aan dat ook adverteerders media-knowhow belangrijk vinden en daar kunnen we alleen maar tevreden mee zijn. Maar nog belangrijker: het toont dat twee vakverenigingen samen verder bouwen aan een gezond ecosysteem. We ervaren het als zeer positief dat steengoede presentaties over marketing en mediamix met de hele sector gedeeld worden. Nu, de UBA is niet de enige vakvereniging waarmee UMA nauw samenwerkt. Zo worden er samen met de ACC verschillende projecten uitgewerkt ter ondersteuning van de sector, waaronder het platform CommToZero. Tot slot is er Commpass, de organisatie van mediaprofessionals en in die zin een natuurlijke partner voor UMA.

Samen een sterk lokaal ecosysteem creëren is dan ook de rode draad in de strategie die we als UMA hebben bepaald. Naast samenwerkingen met de andere vakverenigingen hoort daar ook de publicatie van benchmarks bij. Zo publiceerden we begin september de meest recente cijfers rond de mediabestedingen om zo het totale aandeel van digitale kanalen te kunnen duiden. Naast de UMA Benchmark Media Investments publiceerde UMA dit jaar ook voor het eerst een Benchmark rond OOH. Tot slot is er de UMA-ranking die al jaren wordt gepubliceerd. Deze geeft een goed beeld van de markt en van het aantal medewerkers die de sector van mediabureaus telt. Deze toont dat de teams van de mediabureaus  jaar na jaar groeien. Dat geeft aan dat onze initiatieven vruchten afwerpen. UMA professionaliseert zichzelf en de markt verder en dat heeft een positieve impact op de bureaus. We hebben meer dan ooit onze plaats in de waardeketen.

Dat tonen we u graag in het magazine dat u hieronder kan downloaden. Veel inspiratie gewenst!

Hugues Rey , CEO Havas Media Belgium, Chairman UMA

Ook in dit magazine :

Best Practices on the Be-Inspired.media platform : Conclusions of the Best of OOH, Best of Native Advertising, Best of InHome.

Zoom on YMCE Strategy & Data Competitions 2023.