Best Practices

De ontwikkeling van “Best Practices” platformen past in onze strategie van kennisdeling 

Het delen van Best Practices inzake het gebruik van touchpoints vormt de beste manier om stappen voorwaarts te zetten als sector. Alle partijen geven hun mening rond concrete ‘cases’ en er ontstaat een echte conversatie tussen regies, mediabureaus en adverteerders. De lessen uit de Best Practices en de inspirerende bekroonde campagnes op het Best Of Media platform zijn een goed startpunt voor alle actoren om in de volgende campagnes het nog beter te doen.

Het platform BE INSPIRED biedt een overzicht van het goede gebruik van out-of-home (en binnenkort ook inhome advertising en cinema) op vlak van het technische, technologische, innovatieve ontwikkelingen, creatieve ideeën, strategische en tactische planning of op basis van bewezen KPI’s. Daarbij is het belangrijk dat het om lokale cases gaat, net omdat ze haalbaar en daarom inspirerend zijn voor de Belgische marketeer.

Hugues Rey , voorzitter UMA :“Er dienen zich heel wat vragen aan binnen ons vakgebied. We moeten die challenges aanpakken binnen de missies van de mediabureaus, belichaamd in de UMA als vakvereniging, door ons craftmanship in de verf te zetten en best practices te delen. In dat verband is er een belangrijke rol weggelegd voor de ‘Best of’ platformen. Het platform van native advertising toot aan dat de expertise van die crossmediale reclamevorm stilaan volwassen wordt, dat van Out-of-Home wordt almaar gediversifieerder en dat van de Bioscoop staat voor een nieuwe start, terwijl dat van In-Home zoveel meer te bieden heeft dan enkel direct mail”.