Publications > uma publications

UMA Benchmark OOH Media Investments 2023

Benchmarks

Voor de derde maal heeft de UMA een benchmark van de OOH investeringen samengesteld op basis van de netto media-investeringen, met opsplitsing tussen de klassieke OOH formaten en de DOOH via rechtstreekse boekingen en via ‘programmatic  buying’. In onderstaand rapport worden de evoluties geanalyseerd vanaf 2021.

“De double digit groei van 16,5% in 2023 duidt voor het derde jaar op rij op een bloeiende OOH industrie”, becommentarieert Jos Van Campenhout, CEO van Outsight. “Digital Out Of Home (DOOH) verstevigt met een indrukwekkende groei van +27% zijn positie en is goed voor bijna een derde (32,7%) van de totale investeringen.”

This report is based on the total investments in all OOH media in Belgium, without technical costs, fees and taxes and reveals the evolution of the total market and the market share of DOOH (Digital Out Of Home formats) since 2021.